Månadens problem
september 2017 (lösning)

 Nostalgitrippen

Uppgifter från en mattebok för åk 9, då eleverna fortfarande hade bra resultat i Pisa-undersökningen (Det var på 90-talet)
 

Ex. 1:
Svar:
Låt de sex tändstickorna bilda en tetraeder.
Ex. 2:
Svar: 16 cm2

Lösning:
De blå delarna som ligger utanför den gula kvadraten motsvaras av de blå figurerna innanför kvadraten. Utanför kvadraten finns dessutom två röda halvcirklar. Den ursprungliga rödfärgade figurens area är därför lika stor som den gula kvadratens area + arean av en cirkel.
Cirklarnas radie är 1  cm. Därför är kvadratens sida 4 cm
A = (4 . 4 + )cm2 = 16 + cm2
Ex. 3:
Svar:  A = 2, B = 1 C = 7 och D = 8

 
        
Lösning:
Eftersom det inte blir någon minnessiffra när man multiplicerar 4 . A i tusentalskolumnen, måste A motsvara 1 eller 2.
Av entalskolumnen framgår att A är ett jämnt tal. Då är A = 2
Då måste D vara lika med 3 eller 8.
4 . A = D i tusentalskolumnen innebär att D = 8 (D kan inte vara 3).
4 . B i hundratalskolumnen ger ingen minnessiffra. Då måste B = 1
4 . C i tiotalskolumnen ger då en produkt med entalssiffran 1, sedan man lagt till minnessiffran 3 från entalskolumnen. Det värde som då passar in på C är 7.
Ex. 4:
Svar:
25

Givet:
x - y = 3 och xy = 8

Lösning:
x - y = 3
Kvadrera båda leden!
x2 - 2xy + y2 = 9
x2 + y2 = 9 + 2xy       men xy = 8
x2 + y2 = 9 + 2 . 8 = 25
 
 

Tillbaka